CV

Bannerbilde

Ingeborg Rørvik Lejon
Født:        13 05 1974
Adresse:  MEKKO Atelier/Galleri,  Halkjelsgt 22, 6100 Volda
Tlf:           700 78 800 /  41 56 41 60

Utdanning

1990-1993    Volda VGS
1994-1995    Musikk Høgskulen i Volda
1995-1996    Musikk Høgskulen i Volda
1997-1998    Lysdesign ved  Nordisk Institutt For Scene og Studio,Oslo
2001-2002  Keramikklinjen ved Kunstdesignfagskolen, Oslo
2009             Kurs i betongskulptur, Bergen

Utstillingar

2002        Torggt 2, Oslo                                               Kollektivutstilling
2002        Galleri Bekkeli, Oslo                                    Separatutstilling
2003        Dei Nynorske Festspela, Volda                 Kollektivutstilling
2003        Rana kunstforening                                    Kollektivutstilling
2003        Gamle Hammer, Oslo                                 Separatutstilling
2004/2006     Kristiansund Kunstforening             Kollektivutstilling
2004        Galleri Bekkeli, Oslo                                   Separatutstilling
2005         Rica Havna,Tjøme,                                    Separatutstilling
2005        Skoleetaten i Oslo                                       Separatutstilling
2006         RAKU, Volda                                              Separatutstilling
2006        Molde Kunstforening                                Kollektivutstilling
2006/07/08    Bryggeutstillingen i Råkvåg           Kollektivutstilling
2007        Skaret Handverk,Molde                            Separatutstilling
2007        Kunsthuset, Ørsta                                      Kollektivutstilling
2007        Primstaven, Bergen                                   Separatutstilling
2008        Tahiti-brygga, Kristiansund                    Kollektivutstilling
2008        Rindal Kunstlag                                         Separatutstilling
2009        Galleri Kvinnelist, Tuen, Danmark        Kollektivutstilling
2009         ONEA, Helsinki, Finland                        Kollektivutstilling
2009        Galleri Det gule hus, Tuen, Danmark    Kollektivutstilling
2009        Veidholmen Kunst og kremmeri            Kollektivutstilling
2009        Galleri Empati                                            Kollektivutstilling
2010        Galleri Kvinnelist, Tuen, Danmark        Kollektivutstilling
2010        Veidholmen Kunst og kremmeri             Kollektivutstilling
2010/11   Galleri Slåen, Folldal                                 Kollektivutstilling
2010        Oppdal Kunstlag                                         Separatutstilling
2010/11  Galleri Rønningen,Skien                          Kollektivutstilling
2010        Stranda Kunstlag, Stranda                       Kollektivutstilling
2011        Galleri Seilet                                                Kollektivutstilling
2011        Bryggeutstillingen i Råkvåg                     Kollektivutstilling
2011        Galleri Den Blå Katt                                   Kollektivutstilling

innkjøpt
2007/08/09/10/11    Gaver til operasangere, Opera Nordfjord
2007/08/09/10         Gaver til samarbeidspartnere,Den Kulturelle Skolesekken i Oslo

2008         Gaver til Den Norske Opera og Ballett, v/Nosyko
2008        Gave til Statsbygg v/Nosyko